Hình ảnh hoạt động 2017

Bà Lê Thị Tự – Chủ tịch Hội LHPN Quận 1 – trao vốn cho thương nhân Chợ Tân Định