Hội nghị triển khai thực hiện CT số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Sáng ngày 05/01/2018, Hội LHPN Q1 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho 127 cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ của 15 cơ sở Hội.

         Đồng chí Nguyễn Thị Lan – Nguyên Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1 đã báo cáo các chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên” và “Học tập Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Hội nghị giúp cho các cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ cơ sở nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, hội viên trung thực, giản dị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên. Bên cạnh đó, cũng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ hiểu thêm trong việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, trong đời sống xã hội; chống lãng phí, quan liêu trong cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.
Q.Thanh