Phụ nữ & pháp luật

Phụ nữ & pháp luật

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Hỏi đáp vè Luật phòng, chống bạo lực gia đình: Câu 1: Thành viên trong gia đình gồm những ai? Đáp: Thành viên trong gia...

HỎI ĐÁP LUẬT TRẺ EM

1. Hỏi đáp về Luật Trẻ em: Câu 1: Trẻ em là ai? Đáp : Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Câu 2: Thế nào là...

HỎI ĐÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI

Tình huống 1 : Cháu H. (14 tuổi), mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống với bà nội. Thấy bà cũng khó...

HỎI ĐÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH :

1. Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình Câu 1 : Điều kiện để nam, nữ kết hôn với nhau được quy định...

Hỏi đáp về Hiến pháp năm 2013

Câu 1: Vị trí pháp lý của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Đáp: Quốc hội là cơ quan...

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020

Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________Số: 2351/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành,...

Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm...

Những điều cần biết về bình đẳng giới

Một số khái niệm cơ bản về giới - Giới: Là phạm trù chỉ quan niệm, vai trò và mối quan hệ xã hội giữa...

Quyết định số 218-QĐ/TW của Ban chấp hành TW về “Quy định về việc...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *Số: 218-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT...

Quyết định số 217-QĐ/TW của Ban chấp hành TW về “Quy chế giám sát...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 217-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013     QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế giám...