Pháp luật

HỎI ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Hỏi đáp vè Luật phòng, chống bạo lực gia đình: Câu 1: Thành viên trong gia đình gồm những ai? Đáp: Thành viên trong gia...

HỎI ĐÁP LUẬT TRẺ EM

1. Hỏi đáp về Luật Trẻ em: Câu 1: Trẻ em là ai? Đáp : Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Câu 2: Thế nào là...

HỎI ĐÁP LUẬT NUÔI CON NUÔI

Tình huống 1 : Cháu H. (14 tuổi), mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống với bà nội. Thấy bà cũng khó...

HỎI ĐÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH :

1. Hỏi đáp về Luật hôn nhân và gia đình Câu 1 : Điều kiện để nam, nữ kết hôn với nhau được quy định...

Hỏi đáp về Hiến pháp năm 2013

Câu 1: Vị trí pháp lý của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Đáp: Quốc hội là cơ quan...