Tuyên truyền các ngày lễ của đất nước, của Hội

Tuyên truyền các ngày lễ của đất nước, của Hội

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)

Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với tấm lòng...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968            Cuộc Tổng...

KỶ NIỆM 100 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga I. KHÁI QUÁT HOÀN CẢNH, DIỄN...