HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG BẾN NGHÉ

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Điện thoại:  028.38215767 _ 108

Chủ tịch Hội: Chị Kha Hoàng Ngọc Trâm

Phó chủ tịch: Chị Lê Thị Kiều Mi

Tổng số hội viên: 2617

Tổng số Chi hội: 11

Tổng số Tổ hội: 56

Chi hội trực thuộc:

 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2A
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2B
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2C
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3A
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3B
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 7
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 8