HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG BẾN THÀNH

Địa chỉ: 92 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1

Điện thoại: 08.38390856 – 117

Chủ tịch Hội: Chị Nguyễn Thị Thanh

Phó chủ tịch: Chị Nguyễn Võ Thùy Vân

Tổng số hội viên: 2432

Tổng số Chi hội: 06

Tổng số Tổ hội: 93

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6