HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG CẦU KHO

Địa chỉ: 23 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1

Điện thoại: 028.38361394

Chủ tịch Hội: Chị Huỳnh Nguyễn Anh Phương

Phó chủ tịch: Chị Nguyễn Hoàng Thu Trang

Tổng số hội viên: 1005

Tổng số Chi hội: 06

Tổng số Tổ hội: 81

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6