HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG CÔ GIANG

Địa chỉ: 59 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1

Điện thoại: 028.389976

Chủ tịch Hội: Chị Hồ Tô Vân Hồng Xuân Trang

Phó chủ tịch:

Tổng số hội viên: 2966

Tổng số Chi hội: 05

Tổng số Tổ hội: 43

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5