HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG ĐA KAO

Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1

Điện thoại: 08.38297821 _ 30

Chủ tịch Hội: Chị Trần Như Ngà

Phó chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy

Tổng số hội viên: 3778

Tổng số Chi hội: 09

Tổng số Tổ hội: 80

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 7
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 8
  • Ban chấp hành Chi hội Chợ Đa Kao