HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH

Địa chỉ: 105 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Điện thoại: 028.38377681

Chủ tịch Hội: Chị Trần Thị Kim Ngọc

Phó chủ tịch:

Tổng số hội viên: 2485

Tổng số Chi hội: 13

Tổng số Tổ hội: 116

Chi hội trực thuộc:

 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1A
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1B
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1C
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3C
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6A
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6B
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 7A
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 7B
 • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 8