HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH

Địa chỉ: 40 – 42 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Điện thoại: 028.39147313

Chủ tịch Hội: Chị Nguyễn Ngọc Châu

Phó chủ tịch: Chị Hoàng Tôn Nguyên Thảo

Tổng số hội viên: 1868

Tổng số Chi hội: 08

Tổng số Tổ hội: 48

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2A
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2B
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6