HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO

Địa chỉ: 262 Đề Thám, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Điện thoại:

Chủ tịch Hội:

Phó chủ tịch: Chị Nguyễn Đặng Mỹ Linh

Tổng số hội viên: 3015

Tổng số Chi hội: 07

Tổng số Tổ hội: 96

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3A
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6