HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: 227 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1

Điện thoại:  028.38437852

Chủ tịch Hội: Chị Nguyễn Thị Thu Trang

Phó chủ tịch: Chị Nguyễn Thị Huyền Trang

Tổng số hội viên: 3797

Tổng số Chi hội: 09

Tổng số Tổ hội: 152

Chi hội trực thuộc:

  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 1
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 2
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 3
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 4
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 5
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 6
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 7
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 8
  • Ban chấp hành Chi hội Khu phố 9