HỘI PHỤ NỮ CHỢ  DÂN SINH

Địa chỉ: 104 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Điện thoại: 028.38251130

Chủ tịch Hội: Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Tổng số hội viên: 42

Tổng số Chi hội: 01

Tổng số Tổ ngành hàng: 17