HỘI PHỤ NỮ CHỢ TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: 48 – 50 Mã Lộ, Phường Tân Định, Quận 1

Điện thoại: 028.38201272

Chủ tịch Hội: Chị Nguyễn Thụy Khánh Linh

Tổng số hội viên: 369

Tổng số Chi hội: 01

Tổng số Tổ ngành hàng: 73