Đường dây khẩn

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHI CÓ HOẶC NGHI NGỜ CÓ TRƯỜNG HỢP XÂM HẠI TÌNH DỤC XẢY RA

  • Đường dây nóng tư vấn giúp đỡ bảo vệ trẻ em – Bộ lao động, thương binh và xã hội:: 18001567
  • Công an 113:: 113
  • Tổ tư vấn cộng đồng tại Chi hội Phụ nữ khu phố, ấp.
  • Văn phòng Hội LHPN các cấp. Hội LHPN Quận 1: : 38230060
  • Tổ trợ giúp pháp lý của Hội LHPN Thành phố, số 32 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. : 38200486
  • Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, số 71 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3. : 38209426
  • Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình Hội LHPN Thành phố, số 71 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3. : 38207585
  • Báo Phụ nữ Thành phố, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3. : 39316854 – 39316160. Đường dây khẩn: 0966182727 – 0913159315.
  • Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Thành phố, số 08 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3. : 62915393 – Số điện thoại đường dây nóng: 18009069.