Hội nghị chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người năm 2017 và công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mua bán trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng”

Sáng ngày 27/7/2017, tại Hội trường Công an quận 1 (73 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Hội LHPN phối hợp với Công an quận và Phòng tư pháp quận 1 tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người năm 2017 và công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân mua bán trở về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng” và chuyên đề “Công tác phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em” cho trên 150 cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt của 15 cơ sở Hội.

Đến tham dự có Trung tá Bùi Thái Đức – Phòng PV28, Công an Tp.Hồ Chí Minh; bà Đỗ Thị Trúc Ly – Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 1 cùng với trên 150 cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt của 15 cơ sở Hội.

Trung tá Bùi Thái Đức đã báo cáo vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân và bí mật thông tin về nạn nhân theo quy định của pháp luật; các biểu hiện xâm hại và giải pháp phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên nòng cốt nâng cao thêm kiến thức trong công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với tội phạm mua, bán người, tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em.