Hội nghị triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII

Sáng ngày 16/01/2018, Hội LHPN Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII tại 39 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1.

Đến tham dự, có đồng chí Lê Thị Tự – Quận ủy viên, chủ tịch Hội LHPN quận 1. Đồng chí Nguyễn Thị Lê Hương – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1 đã báo cáo một số nội dung về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, “Công tác dân số trong tình hình mới”… cho 121 cán bộ, hội viên phụ nữ, thương nhân của 15 cơ sở Hội.

          Tại hội nghị, báo cáo viên đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ, thương nhân nắm vững những nội dung cơ bản, quan trọng trong Nghị quyết. Qua đó, làm cơ sở để triển khai, tuyên truyền và nghiêm túc thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống.
Q.Thanh