HỌP MẶT KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG

Ngày 28/7/2020, Quận ủy Quận 1 tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2020). Đến dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch UBND Quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy các thời kỳ.
Trong không khí trang trọng, đầm ấm của họp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo của Đảng, nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo của quận không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, nhạy bén, đổi mới công tác tham mưu, sáng tạo, tự làm mới mình, bắt kịp sự phát triển thời đại công nghệ 4.0, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đồng bộ, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động, sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga khẳng định: Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua, ngành tuyên giáo phải thật sự là những chiến sĩ xông pha trên mặt trận tư tưởng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác Ban Tuyên giáo Quận 1 tập trung thực hiện: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trước mắt tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; nâng cao chất lượng tham mưu triển khai các nghị quyết của Đảng, phát huy hơn nữa việc ứng dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm tuyên truyền, định hướng và lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng, giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam góp phần xây dựng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới hội nhập và phát triển; tích cực xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động nắm và dự báo sát tình hình, thực hiện các giải pháp kịp thời định hướng nhằm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo phù hợp điều kiện thực tế của quận; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Họp mặt giao lưu, trao đổi, lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm, tâm huyết của các đồng chí làm công tác tuyên giáo các thời kỳ: đồng chí Nguyễn Thị Lan, Hồ Thị Vinh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Hoàng Thị Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Nghé; Trần Vĩnh Tài, cán bộ tuyên giáo phường Cầu Kho.
Dịp này, Quận ủy tặng Giấy khen cho 14 tập thể, cá nhân đạt giải cao trong Hội thi karaoke “Tuyên giáo cất cao tiếng hát”.
Dẫn theo CCTN