Kế hoạch tổ chức phát động “Hội Phụ nữ quận 1 chung tay lập lại trật tự lòng lề đường, xây dựng đô thị văn minh” rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với nhiệm vụ xây dựng người Phụ nữ phát triển toàn diện và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh