Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2017)