NGUỒN VỐN “TIẾT KIỆM VÌ PHỤ NỮ NGHÈO”

1.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội nói chung và phụ nữ cả nước nói riêng chăm lo cho phụ nữ nghèo vì mục tiêu bình đẵng và phát triển của phụ nữ.

Tạo nguồn vốn để Hội chủ động giúp chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

Tăng cường tham gia của Hội trong quá trình xây dựng đất nước và góp phần thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo của Thành Phố.

2. NỘI DUNG QUY CHẾ:

  1. Nguồn vốn “ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” thường phát động vào ngày 8/3 hàng năm.
  2. Đối tượng tham gia:

Cán bộ hội viên và chị em phụ nữ các giới.

Các cơ quan ban ngành đoàn thể, công ty xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và liên doanh nước ngoài.

Các nhà hảo tâm.

Các tổ chức quốc tế.

Vận động toàn xã hội tham gia Nguồn vốn “ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo

3. Hình thức cho mượn vốn:

Ủng hộ hoặc cho mượn không lãi.

Định mức tiết kiệm tối thiểu là 10.000 đồng/ người, trong thời gian 1 năm. Hết thời hạn người gởi có thể kéo dài thời gian trên tinh thần tự nguyện vì người nghèo.

4. Phương thức thu nhập và thanh toán:

Tiền ủng hộ hoặc cho mượn sẽ được ghi nhận bằng 1 phiếu có tên “Ngày tiết   kiệm vì phụ nữ nghèo” do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận ký.

Sau một năm Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận sẽ hoàn trả vốn theo danh sách và bản kê khai của Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường.

5. Hình thức sử dụng :

Toàn bộ nguồn tiết kiệm thu được tại địa phương sẽ nộp về Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận (kể cả tiền ủng hộ). Nếu phường, có yêu cầu vay vốn phải làm đầy đủ thủ tục theo quy định hợp đồng vay vốn. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận  chịu trách nhiệm điều tiết phân bổ.

6. Điều kiện cho vay :

Đối tượng vay:

Phụ nữ nghèo (bao gồm cả phụ nữ ở Phường, chợ, các chi hội trực thuộc )

Có hộ khẩu thường trú.

Hội phụ nữ phường giới thiệu và bảo lãnh

Tự nguyện tham gia vào nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm.

7 .Mức vay : Cho vay tối đa không quá 10 triệu.

8. Thời gian vay: Từ 10 tháng đến 12 tháng

Phong trào “ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” được duy trì và phát triển để chị em nghèo được vay vốn nhiều lần. Những thành viên vay vốn phải hoàn trả vốn lãi đầy đủ, đúng hạn được nhóm tín nhiệm thì được vay tiếp.

Được sử dụng chi chăm lo phụ nữ nghèo nhân dịp lễ tết từ nguồn tiền ủng hộ của những năm từ 2011  trở về trước, tuyệt đối không được phép chi vào nguồn vốn cho mượn hàng năm của các cơ sở để giúp vốn cho phụ nữ nghèo và hoàn trả đúng thời hạn cho mượn vốn của cơ sở.

– Lãi suất:1%/ tháng. Trong đó lãi suất được quy đổi  100 % và phân bổ như sau :

10% đưa vào quỹ dự phòng, rủi ro .

10% bổ sung vào nguồn vốn gốc

40% đưa vào quỹ phong trào, tổng kết, khen thưởng, đào tạo.

40% chăm lo đời sống  cán bộ hội và chăm lo phụ nữ nghèo (nếu có )

Phần trích phí được phân bổ vào tháng 12  hàng năm.

9. Phương thức thu hồi vốn lãi :

Nộp lãi suất về Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận 1

Quy định trách nhiệm

10. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Quận 1 :

Kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động và kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn theo số lượng cho phép.

Hướng dẫn quản lý hệ thống sổ sách thống nhất theo quy định.

11. Hội Liên Hiệp Phụ nữ Phường :

Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả : Cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo tồn nguồn vốn cho mượn, nộp vốn lãi đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề còn vướng mắc sẽ trao đổi bổ sung cho hoàn chỉnh. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trên đây là quy chế hoạt động nguồn vốn “ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” giữa Hội LHPN Quận 1 và Hội phụ nữ phường, mỗi bên có trách nhiệm thực hiện tốt từng điều khoản đã quy định.