Quá trình hình thành và phát triển

Lời giới thiệu

Là tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Hội LHPN Q1 đã đoàn kết rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, vận động chị em thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.
Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1

Đối với Quận 1 lực lượng lao động nữ chiếm khoảng 60% trong một số ngành nghề then chốt như: Giáo dục, Y tế, dịch vụ du lịch, thương mại, tài chính… đã trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong xây dựng và phát triển của Quận, với 15 cơ sở Hội, 79 Chi hội, 815 Tổ hội và gần 30.000 hội viên. Hội viên Hội LHPN Q1 có mặt trên tất cả các lĩnh vực:
         – Trong lĩnh vực kinh tế: lao động nữ đã thể hiện sự năng động sáng tạo trong cơ chế thị trường, từng bước tiếp cận với khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa các ngành nghề để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống của người dân nói chung và của chị em phụ nữ nói riêng.
         – Nữ Đảng viên, cán bộ hưu trí, phụ nữ cao tuổi: được tập hợp sinh hoạt thông qua các CLB, đội nhóm Cán bộ Phụ nữ hưu trí, CLB Nữ Trí thức, CLB Hội mẹ truyền thống, CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, CLB Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội, CLB Phụ nữ vì cộng đồng quận 1, Nhóm Phụ nữ bảo vệ dòng kênh xanh, nhóm tiết kiệm vay vốn, Tổ tư vấn cộng đồng tại Chi hội…. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trong việc chuyển tải đến chị em các giới những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, là lực lượng luôn đi đầu tham gia các phong trào của Hội, biết quan tâm đến lợi ích cộng đồng, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
          – Nữ công nhân viên chức lao động: luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước vươn lên khẳng định vai trò của mình, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Quận. Nhiều chị được đề bạt vào vị trí lãnh đạo của Đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể, các đơn vị kinh tế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nữ trong ngành giáo dục đào tạo đã có nhiều cống hiến quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học, hoàn thành giáo dục phổ cập cơ sở, nhiều chị đã trở thành cán bộ quản lý giỏi và hàng năm luôn đạt danh hiệu “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
          – Phụ nữ có đạo – dân tộc: luôn an tâm và tin tưởng vào chính sách đại đoàn kết dân tộc và tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, sống “tốt đạo, đẹp đời”. Chị em ngày càng gắn bó, tham gia tốt các hoạt động Hội tại cơ sở nhất là công tác xã hội từ thiện, hỗ trợ chăm lo trẻ em nghèo, trợ cấp học bổng, xây dựng mái ấm tình thương.
           – Nữ Doanh nhân và tiểu thương: các chị đều tập trung sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm có giá trị, xây dựng thương hiệu uy tín, chất lượng của doanh nghiệp, tham gia góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Với sự quan tâm của Đảng, chính quyền và của Hội các chị yên tâm sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương, tham gia tốt các hoạt động xã hội từ thiện. Lực lượng tiểu thương cũng không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới phong cách mua bán văn minh, hiện đại, thực hiện phong trào “Người kinh doanh mới” góp phần xây dựng chợ đạt chuẩn văn minh thương nghiệp.
            – Phụ nữ trên địa bàn dân cư: là lực lượng đông đảo, tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, phấn đấu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; nêu cao vai trò phòng chống các tệ nạn xã hội từ trong gia đình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc.
Hội phụ nữ Quận đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết bằng chương trình hành động thiết thực phù hợp, tổ chức chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội bằng nhiều phương thức sáng tạo, đổi mới. Qua đó, Hội hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Nghị Quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố và Quận. Hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ quận 1 càng ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ  và trẻ em. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội luôn được đổi mới, thiết thực; công tác chăm lo đến các đối tượng phụ nữ nghèo, khó khăn luôn được đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, sự nỗ lực nhiệt tình, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội từ quận đến cơ sở, sự gắn bó với Hội của lực lượng Ban chấp hành Chi tổ hội và sự tham gia đóng góp của các ngành, các giới là yếu tố quyết định cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển và thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia.