TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO NHẬN THỨC THAY ĐỔI HÀNH VI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH, XÂM HẠI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM”

Ngày 29/7/2020 Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1 phối hợp Phòng Lao – Thương binh và Xã hội quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại Phụ nữ và Trẻ em”.
Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Đinh Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 1, báo cáo viên Lê Thị Thanh Nhã – Nguyên Phó trưởng Phòng Văn hóa – Gia đình, Sở Văn hóa – Thể thao Tp.HCM và 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự.

Các dì, chị hội viên, phụ nữ đã được cập nhật kiến thức Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. Tại hội nghị, các dì, chị đã tích cực tham gia trao đổi ý kiến về vai trò Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, những giải pháp nhằm ngăn ngừa, phòng chống bạo lực gia đình và xâm hai Phụ nữ, Trẻ em…