TIÊU CHUẨN PHONG TRÀO “NGƯỜI KINH DOANH MỚI”

5 TIÊU CHUẨN ĐẠT PHONG TRÀO “NGƯỜI KINH DOANH MỚI”

* Tiêu chuẩn 1 : Khu vực, ngành hàng trưng bày hàng hóa hợp lý, không bày bán lấn chiếm lối đi, đảm bảo mỹ quan và an toàn phòng cháy chữa cháy.

* Tiêu chuẩn 2:  Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông không tự hủy.

* Tiêu chuẩn 3:  Đảm bảo chất lượng hàng hoá không bán hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng , đảm bảo việc cân đong đo đếm, giá cả niêm yết rõ ràng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

* Tiêu chuẩn 4:  Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, thực hiện nghĩa vụ người kinh doanh.

* Tiêu chuẩn 5:  Phấn đấu thực hiện phong cách “ Người kinh doanh mới”tích cực hưởng ứng cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần xây dựng chợ Văn minh thương nghiệp.