Triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 30/6/2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Q1 tổ chức triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho 125 cán bộ Hội là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó và hội viên nòng cốt của 15 cơ sở Hội.

Hội nghị đã được nghe báo cáo các chuyên đề, gồm 04 chuyên đề: Giới thiệu chung về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Điều lệ Hội; các nhiệm vụ trọng tâm như: “Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững” và Xây dựng, tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội theo quy định”; 02 khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực của Phụ nữ”, “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữgiúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Qua đó, giúp chị em phát huy tính sáng tạo và sự đoàn kết, thống nhất ý chí hành động trong tổ chức thực hiện  Nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị trên địa bàn dân cư