Tuyên truyền pháp luật về phát triển nghề Công tác xã hội

Ngày 9/8/2017, Hội LHPN Quận 1 phối hợp Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển nghề công tác xã hội cho hơn 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ yếu thế và công tác viên Trung tâm Ánh Dương tham dự.

Tại hội nghị Bà Võ Thị Thanh Tâm, Phó Ban Gia đình – Xã hội Hội LHPN Thành phố, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Ánh Dương giới thiệu nội dung chuyên đề gồm: các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xã hội, quy định vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội và thủ tục cung cấp dịch vụ công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình, nhóm hoặc cộng đồng; tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, viên chức, nhân viên công tác xã hội; cơ sở bảo trợ xã hội; trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội; trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội…và lòng ghép xét nghiệm máu cho phụ nữ yếu thế.

Hội nghị đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, qua đó đẩy mạnh chất lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức về nghề công tác xã hội cho chị em phụ nữ, trẻ em gái yếu thế nói riêng và cộng đồng nói chung.

                                                                   Q.Thanh_Hội LHPN Q1