Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền

Ngày 09/8/2017, Hội LHPN Q1 tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Quận 1 và Đồn Biên phòng Thạnh An – Cần Giờ về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 – 2022.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trịnh Văn Hoán, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thạnh An; bà Lê Thị Tự – Chủ tịch Hội LHPN Quận 1, cùng với Ban Thường vụ Hội LHPN Q1, Thường trực Hội LHPN 10 phường.

Nội dung ký kết chương trình phối hợp cụ thể trong giai đoạn 2017 – 2022:

  1. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở các xã, thị trấn khu vực Đồn Biên phòng Thạnh An – Cần Giờ, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
  2. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
  3. Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
  4. Tuyên truyền ý nghĩa các ngày của giới, của Bộ đội biên phòng. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
  5. Thực hiện tốt công tác vận động nguồn lực để thực hiện công tác hậu phương quân đội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh như: xây dựng mái ấm tình thương, trao tặng học bổng cho, chăm lo cho gia gia đình chính sách, gia đình của các chiến sĩ đang công tác tại biên giới, hải đảo….