Hoạt động của Thương nhân

Hoạt động của Thương nhân

TIÊU CHUẨN PHONG TRÀO “NGƯỜI KINH DOANH MỚI”

5 TIÊU CHUẨN ĐẠT PHONG TRÀO "NGƯỜI KINH DOANH MỚI" * Tiêu chuẩn 1 : Khu vực, ngành hàng trưng bày hàng hóa hợp lý,...

CHỢ TRUYỀN THỒNG

             Chợ Bến Thành : là một thị trường lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ở Quận...

CÂU LẠC BỘ NỮ DOANH NHÂN QUẬN 1

Từ xưa, người ta vẫn nghĩ rằng thiên chức của người Phụ nữ: đó là làm vợ, làm mẹ, thực hiện các công việc...