CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 5 KHÔNG, 3 SẠCH”

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động từ năm 2010 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, phát huy tốt vai trò của Hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện các phong trào tại địa phương. Với 8 tiêu chí cụ thể: “5 không” đó là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; Và “3 sạch” là: sạch nhà-sạch bếp-sạch ngõ.

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc làm cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội. Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác gia đình và đảm bảo an sinh xã hội làm cơ sở nền tảng để đảm bảo bình đẳng giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương.

Hàng năm, Hội đều ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, nhân bản hơn 20.000 tài liệu truyền thông cho từng hộ gia đình, in 500 bản tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” dán tại các bản tin của 66 khu phố, hướng dẫnsử dụng sách lật, sổ tay hướng dẫn truyền thông. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở Hội rà soát số liệu hộ gia đình chưa đạt 8 tiêu chí trong năm trước, hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở tổng hợp số liệu, hội viên ghi phiếu tự đánh giá.

Hội đã xây dựng các giải pháp hỗ trợ cụ thể như sau:

– Chi hội phân công cán bộ, hội viên theo dõi, giúp đỡ động viên, hướng dẫn hộ gia đình chưa đạt tiêu chí thực hiện tốt các tiêu chí, thông qua các hoạt động như trao tặng Mái ấm tình thương, tặng học bổng, thẻ Bảo hiểm y tế, học nghề, giới thiệu may gia công, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường…tùy theo từng tiêu chí mà có hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, vận dụng các mô hình như Địa chỉ Tin cậy cộng đồng, câu lạc bộ Gia đình Phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường để hỗ trợ.

– Chỉ đạo mỗi phường lập danh sách 10 hộ gia đình chưa đạt tiêu chí, trong đó chọn 03 hộ nghèo được hỗ trợ đa chiều, mang tính bền vững, kết quả hàng năm phấn đấu giúp 30 hộ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động và các tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

– Hướng dẫn Hội Phụ nữ 10 phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường, Ban điều hành khu phố tổ chức bình xét gia đình đạt “5 không 3 sạch” lồng ghép vào các tiêu chuẩn để xét gia đình văn hóa góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Quận.

– Mô hình phối hợp hành động của 03 tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công ty Dịch vụ Công ích Quận 1 và người dân ở các chung cư tổng vệ sinh định kỳ góp phần xây dựng chung cư sạch đẹp.

– Tăng cường công tác truyền thông bằng sách lật, tờ bướm, giáo dục chuyên đề liên quan đến cuộc vận động… tiếp cận và tư vấn thường xuyên để giúp đỡ hộ gia đình thay đổi hành vi tự nỗ lực phấn đấu vươn lên.

– Ngoài ra, Hội còn vận động quần áo, giày dép, vật dụng gia đình (nồi cơm điện, quạt máy, bàn, ghế, chén, ly tách, bình hoa, hộp nhựa…) còn sử dụng tốt để chuyển đến các gia đình hội viên khó khăn có nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, các cấp Hội lồng ghép tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và vận động cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan, nhà cửa, sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

Tính đến cuối nhiệm kỳ 2011 – 2016, có 94.27% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động được công nhận là Gia đình văn hóa, còn 1954 hộ/25.568 hộ gia đình hội viên chưa đạt 8 tiêu chí (chiếm tỷ lệ 7.64%) trong đó các hộ thường không đạt là tiêu chí 2 “Gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” và tiêu chí 8 “sạch ngõ”.