Tài liệu tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu...

NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM

NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã kết thúc từ lâu nhưng chúng ta vẫn chứng...