Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) Thành lập theo quyết định số 230/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của Ủy ban nhân dân TPHCM.
Tên gọi: Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Tên tiếng Anh: Capital Aid fund for Women in Economic Development ( CWED)
Mục đích hoạt động: Hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp vượt nghèo, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của thành phố.
Chủ tịch Hội đồng quản trị:             Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích
Giám đốc:                                         Bà Trần Thị Phương Hoa
Phó Giám đốc:                                   Cổ Tấn Mỹ Dung
Địa chỉ liên hệ:                   32 Trần Quốc Thảo, phường 7 quận 3.
Điện thoại:                                         028.249.535
Nhiệm vụ :
– Quản lý các nguồn vốn tín dụng, điều hành Quỹ CWED và các nguồn vốn ủy thác (Vệ sinh môi trường, Nâng cấp đô thị, Ngân hàng Chính sách xã hội).
– Xây dựng phong trào phụ nữ tại các chợ.
– Tập hợp và hỗ trợ nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Phụ trách họat động hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho phụ nữ.
– Phụ trách phụ nữ nông thôn, thực hiện phong trào chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, vận động chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế hợp tác.
– Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên minh các Hợp tác xã, Sở Công thương, Ban Chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo.
– Phụ trách Trung tâm giới thiệu việc làm.
– Tham mưu triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Hỗ trợ học nghề cho lao động nữ” giai đoạn 2010 – 2015.
– Tham mưu thực hiện công trình: Phấn đấu thực hiện mảng xanh tại 100% hộ gia đình ở 5 huyện ngoại thành.