Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 11/6/2019, Hội LHPN Quận 1 tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”, 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” và 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” tại Hội trường Hội LHPN Quận 1, 39 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1.

Đến tham dự đồng chí Nguyễn Thị Lê Hương – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 1, đồng chí Đỗ Thị Trúc Ly – Phó Chủ tịch Hội LHPN Q1 cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ Hội LHPN Quận, Thường trực và 178 chị cán bộ, hội viên 15 cơ sở Hội.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Hội phụ nữ đã sớm chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  giai đoạn 2016 – 2021, thực hiện chủ đề theo từng năm, chọn chủ đề thực hiện hàng năm thiết thực, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào chỉ tiêu thi đua của Hội để thực hiện; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất, đạo đứcTự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Sau khi kết thúc phần tổng kết, Thạc sĩ Tô Thị Thanh Nga – Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo nội dung cốt lõi của Bản Di chúc của Bác: về Đảng, Đoàn Thanh niên, về nhân dân lao động, dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, về phong trào cộng sản thế giới… về giá trị cơ bản của bản Di chúc…

Qua hội nghị, cán bộ, hội viên đã được hiểu sâu thêm về Di chúc của Bác, tư tưởng Hồ Chí Minh, chứa đựng ý nghĩa thực tiễn và là kim chỉ nam, soi đường dẫn lối cho Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Từ đó, cán bộ, hội viên vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc hàng ngày.

HỒNG CÚC